Bezbariérovosť:

Neustále sa snažíme maximálne spríjemniť pobyt všetkým našim hosťom. Aby sme Vám mohli ponúknuť najlepšiu možnú pomoc, prosíme Vás zdvorilo o včasné prihlásenie dopredu. Takto získate vopred informácie o výbave železničných staníc a vlakov a zistíte, aké možnosti služieb sú k dispozícii.

Železničná stanica Puchberg (nadmorská výška 577 m)

Aby sme vám uľahčili nastupovanie a vystupovanie na železničnej stanici Puchberg, boli pre vlaky Salamander vyhotovené vhodné rampy. Použiteľná podlahová doska tvorí vo vlaku rovinu a tým poskytuje dostatok miesta pre osobu s obmedzenou mobilitou v invalidnom vozíku. Navyše Vám pri nastupovaní a vystupovaní rád pomôže náš personál.

Horská železničná stanica Hochschneeberg (nadmorská výška 1 800 m)

Nastupovanie a vystupovanie je vám na horskej železničnej stanici Hochschneeberg tiež uľahčené rampami a našim personálom. Celá horská železničná stanica môže byť používaná bezbariérovo.

Horský dom dosiahnete pohodlne rampou cez obchod so suvenírmi.

Chodníky k Alžbetinmu kostolíku, ku kaleidoskopu a k najvyššie položenej galérii „VOKA“ sú rovné. Treba však zohľadniť, že na chodníku je hrubozrnný štrk. Panoramatický chodník „Raj pohľadov“ obsahuje stúpania a chodník pozostáva tiež z hrubozrnného piesku. Chata Fischerhütte je dostupná iba pre extrémne športových jazdcov na vozíkoch. Cesta trvá cca 1,5 hodiny.

Pozor, chodníky sú zjazdné iba za sucha.

Vlaky Salamander

Každý z našich vlakov Salamander disponuje vozňovou časťou s rampou a zásuvnou doskou, miestom pre invalidný vozík, núdzovými telefónmi, vhodnými signalizačnými tlačidlami na zastavenie a ovládacími tlačidlami dverí. V každom vagóne je k dispozícii jedno miesto pre invalidný vozík. Samozrejme môžu byť prepravovaní aj viacerí pasažieri s obmedzenou mobilitou, ak si tieto osoby dokážu sadnúť na naše lavice a invalidné vozíky sa dajú prepraviť v našom vozni Salamander Baby.

Parné vlaky Nostalgia

Naše parné vlaky Nostalgia nie sú z dôvodu ich veku a ich vlastností bezbariérové. Napriek tomu existuje možnosť jazdy ak môžete zaujať miesto na našich laviciach a dokážete samostatne prekonať dva schody.

WC zariadenia

Nasledovné WC zariadenia sú prístupné bezbariérovo:

  • Železničná stanica Puchberg
  • Turistický portál
  • Stanica Baumgartner (1 322 m nad morom)
  • Horská železničná stanica Hochschneeberg

Vo vlakoch nie sú žiadne toalety.

Váš tím Schneebergskej železnice – tešíme sa na Vašu návštevu!