História Schneebergskej železnice

Časová os
1872 - 1895
LeoArnoldi

1872: prvé plány na postavenie ozubnicovej železnice na  Schneeberg
1885: Ing. Josef Tauber dostáva predbežnú koncesiu pre „lokomotívovú železničnú trať“ z Wiener Neustadtu do Puchbergu am Schneeberg
4. november 1895: Postavením Schneebergskej železnice je poverený prevádzkový závod na výstavbu železníc Ing. Leo Arnoldi

1895 - 1897
1895-1897

9. december 1895: Slávnostný prvý výkop pre železničnú stanicu Puchberg am Schneeberg
15. apríl 1897: Otvorenie adhéznej dráhy s normálnymi koľajami – trasy z Wiener Neustadtu do Puchbergu

1897
1897

1. jún 1897: Otvorenie prvého úseku ozubnicovej železnice z Puchbergu po Baumgartner
25. september 1897:Otvorenie druhého úseku ozubnicovej železnice z Baumgartneru po Hochschneeberg

1898
1898

28. jún 1898: Otvorenie hotela na Hochschneeberg, postaveného viedenskými architektmi, pánmi Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, známymi aj ako architekti viedenskej ulice Ringstraße

1899
1899

1.január 1899: k.k.priv. železnica Viedeň – Aspang (EWA) preberá všetky zariadenia, ako aj prevádzkové vedenie Schneebergskej železnice. Hlavným akcionárom EWA bola spoločnosť Société Berge de Chemins de Fer, Brusel.

1902 - 1937
1902-1937

18. jún 1902: Cisár František Jozef I. cestuje Schneebergskou železnicou a navštevuje Alžbetin kostolík a hotel.
1. júl 1937: Prevádzku preberajú BBÖ (Rakúske spolkové dráhy), zariadenia zostávajú vo vlastníctve EWA.

1938 - 1940
1938-1940

1938: Takeover of the business by the DRB (Deutsche Reichsbahn) company
1st January 1940: Nationalisation by the Reich Transport Minister and incorporation of the Schneeberg Railway without remuneration to shareholders into the Reich Railway Fund

1945 - 1996
1945-1996

1945 – 1947: Rakúske štátne železnice pokračujú v prevádzke Schneebergskej železnice.
1947 – 1996: Prevádzka Schneebergskej železnice Rakúskymi spolkovými dráhami (ÖBB).

1.január 1997
1.Jänner 1997 1.január 1997: Samostatná prevádzková spoločnosť s vlastníkmi Niederösterreichische Verkehrsorganisation GmbH (NÖVOG) a Ö.Bundesbahnen (ÖBB) preberá prevádzku ozubnicovej železnice. Spoločnosť nesie firemný názov Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH. Infraštruktúra zostáva vo vlastníctve ÖBB.
1997 - 1998
1997-1998

8. september 1997: Slávnostný akt z príležitosti „100 rokov ozubnicovej železnice“ na Hochschneeberg.
Október 1998: Začiatok výstavby novej servisnej budovy.
11. december 1998: Oficiálna prezentácia dizajnu „Salamander“ nových naftových motorových vozňov.

1999
1999

24. júl 1999: Po prvýkrát sú v sezóne 1999 použité popri tradičných parných vlakov nové motorové vozne „Salamander“.
11. september 1999: Slávnostný akt na „krst“ nových motorových vozňov Salamander, ako aj oficiálne uvedenie novej dielne do prevádzky.

2002
2002

4. jún 2002: Prvý výkop zariadenia na zásobovanie vodou a čističky odpadových vôd Hochschneeberg, ako aj výstavby napájacieho elektrického vedenia Puchberg - Hochschneeberg.
15. jún 2002: Otvorenie detského horského sveta Kinderbergwelt Hochschneeberg, iba 5 minút peši od novej horskej železničnej stanice.

2003
2003

19. apríl 2003: Uvedenie nového distribučného a informačného systému Schneebergskej železnice do prevádzky. Zavedenie predaja cestovných lístkov cez internet.
Koniec 2003: Otvorenie vodovodného vedenia na Hochschneeberg.

2005
2005

12. máj 2005: Slávnostné pokrstenie a uvedenie vagónov cisárovny Alžbety (Sissi) Nostalgia a Salamander Baby do prevádzky.
8. december 2005: Slávnostné otvorenie Schneebergskej sedačkovej lanovky v Losenheime.

2007
2007

2. jún 2007: Prvý výkop pre stavbu horskej železničnej stanice.
2007: Začala sa výstavba novej zastávky Hengsttal. V súvislosti s tým bola postavená aj galéria VOKA.

2008
2008

8. máj 2008: Otvorenie zastávky Hengsttal a galérie VOKA.
2008: Uvedenie vlaku Salamander Baby číslo 2 do prevádzky, ako aj výstavba a uvedenie do prevádzky elektronických výhybiek na vodnom zdroji Hengst.

2009
2009

Začiatok mája 2009: Uvedenie do prevádzky novej horskej železničnej stanice Hochschneeberg v nadmorskej výške 1 800 m – najvyššej horskej železničnej stanice v Dolnom Rakúsku.
Začiatok júla 2009:  Prvý výkop zariadenia na zásobovanie vodou a čistiarne odpadových vôd pre chatu Damböckhaus a chatu Fischerhütte.
17. júl 2009: Slávnostné otvorenie horskej železničnej stanice.
16. september 2009: Schneebergská železnica bola vybraná 10 000 čitateľmi denníka Kurier ako najlepší výletný cieľ v rámci voľby karty Niederösterreich-CARD.

2010
2010

Apríl 2010: Dodanie a uvedenie do prevádzky nového motorového vlaku Salamander a spustenie nového informačného systému pre pasažierov vo vlakoch.
Máj 2010: Chaty Damböckhaus a Fischerhütte sú pripojené k vodovodnej a kanalizačnej sieti.
Jeseň 2010: Prevzatie zastávky Baumgartner.
Začiatok rozsiahlych sanačných prác pozdĺž Schneebergskej železnice, ako aj postavenie nových elektrických výhybiek.

2011
2011

9. júl 2011: Otvorenie tematickej cesty „Raj pohľadov“ s audiosprievodcom – zapožičanie na horskej železničnej stanici Hochschneeberg (1-hodinová túra s ľahkou obťažnosťou).

2012
2012

12.január 2012: Prevzatie celej infraštruktúry spoločnosťou NÖ Verkehrsorganisationsges.m.b.H.
8. september 2012: Slávnostný akt pri príležitosti 115 rokov Schneebergskej železnice.

2013
2013

26. apríl 2013: Uvedenie do prevádzky nového zariadenia svetelnej signalizácie pri výjazde zo železničnej stanice v Puchbergu.
September 2013: Dokončenie nových WC zariadení pri stanici Baumgartner.
Október 2013: Postavenie nového parkoviska za areálom Schneebergskej železnice s 58 parkovacími miestami.

2014
Spatenstich

26. marec 2014: Prvý výkop pre nový turistický portál na železničnej stanici Schneebergskej železnice v Puchbergu!
Apríl 2014: Začiatok výstavby turistického portálu

2015
Eröffnung

23. máj 2015: Slávnostné otvorenie nového turistického portálu.
24. október 2015: Schneebergská železnica obsadila 2. miesto v programe ORF „9 miest – 9 pokladov“

2016
Besucherrekord

So 178 000 návštevníkmi v sezóne 2016 prepravila Schneebergská železnica v tomto roku najviac pasažierov vo svojej histórii

2017
120 Jahre Schneebergbahn

Jún 2017: Otvorenie šmykľavky na zázračnej lúke v miestnej časti Losenheim
25. jún 2017: Slávnostný akt pri príležitosti „120 rokov Schneebergskej železnice“ a otvorenie trvalej výstavy „Cisársky Schneeberg" v turistickom portáli