Príjazd

Niederösterreichische Schneebergbahn GmbH
Bahnhofplatz 1
2734 Puchberg am Schneeberg

Príjazd autom

z Viedne (90 km)

 • A2 smer Graz
 • Výjazd 44 Wr.Neustadt-West
 • Doľava na B26 Puchberger Straße
 • Po B26 do Puchbergu am Schneeberg
 • V Puchbergu odbočiť doprava na Bahnstraße, Bahnhofplatz 1

z Grazu (160 km)

 • A2 smer Viedeň
 • Výjazd Bruck/Mur S6 smer Neunkirchen
 • Pri výjazde Neunkirchen smer B17
 • Doprava na B17 Semmeringstraße
 • V Neunkirchene doľava na B26 smer Ternitz
 • Ďalej po  B26 do Puchbergu am Schneeberg
 • V Puchbergu odbočiť doľava na Bahnstraße, Bahnhofplatz 1

Parkovanie

Riaďte sa podľa systému regulácie parkovania v Puchbergu. Nové parkovisko (s 58 parkovacími miestami) sa nachádza za starou vozovňou železničnej stanice. Náš tip: parkovisko 5

Všetky parkoviská v Puchbergu sú zdarma.

Príjazd železnicou

So Südbahn smer Graz až po hlavnú železničnú stanicu Wiener Neustadt. Tam prestúpiť do ďalšieho regionálneho vlaku s koncovou železničnou stanicou Puchberg am Schneeberg.

 • Informácie o cestovnom poriadku ÖBB nájdete na stránke www.oebb.at
 • Informácie o cestovnom poriadku VOR nájdete na stránke www.vor.at